Meme Rekonstrüksiyonu

Bu bakımdan meme kaybı hastaları fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak olumsuz etkilemektedir. Meme rekonstrüksiyonu, tüm memenin bir kısmının kanser veya başka bir nedenle çıkarılması durumunda memeyi yeniden yapılandırmak için cerrahi prosedürleri içeren bir ameliyattır.

 

Meme rekonstrüksiyonu ameliyatı, meme kaybından sonra kadınların hayatlarının normalleşmesi açısından hem fiziksel hem de psikolojik olarak önemli katkılar sağlamaktadır. Meme kaybından sonra yapılan meme rekonstrüksiyonu, hastaların fiziksel görünümünü iyileştirirken aynı zamanda ruhsal ve fiziksel olarak daha iyi olmalarına yardımcı olarak yaşam kalitelerini de iyileştirir. Bu nedenle meme onarımı kozmetik bir işlem değil, rekonstrüksiyon (onarım) ameliyatıdır. Gelişen tekniklerle diğer memeye çok benzeyen rekonstrüksiyonlar yapmak mümkündür. Bu ameliyat, meme dokusunun alınmasının ardından aynı seansta ve birkaç seansta yapılabilir.

 

Meme Rekonstrüksiyonu için kimler Uygundur?

Meme kanseri veya diğer faktörler nedeniyle meme kaybı olan ve ameliyatı tolere edebilecek genel bir sağlık durumu olan her kadına meme rekonstrüksiyonu yapılabilir. Ancak obez olan ve ileri diyabet ve yüksek tansiyon gibi ciddi rahatsızlıkları olan hastalarda cerrahın değerlendirmesine göre ameliyata uygunluk belirlenir.

 

Meme Rekonstrüksiyonu Türleri

Meme rekonstrüksiyonu ameliyatı öncesinde hasta genel cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, medikal ve radyasyon onkolojisi gibi alanlardan uzman bir ekip tarafından değerlendirilir ve en uygun tedavi seçeneği seçilerek operasyon süreci yönetilir. Meme tamiri ameliyatları genel anestezi altında yapılır ve hastanın durumuna ve ameliyat tekniğine göre 2 ila 5 saat sürer.

 

Meme rekonstrüksiyonu, meme implantları veya hastanın kendi dokusundan (otojen doku) elde edilen parçalar ile iki şekilde yapılabilir. Tıptaki yeni teknolojiler sayesinde rekonstrüksiyon ameliyatlarında oluşan meme dokusu doğal memeye çok benzemektedir.